Identifikácie

spoločnosť: DJL Real, s.r.o.

adresa: Krmanova č. l, Košice 040 01

IČO: 36 785 172,

IČ DPH : SK 2022385684

konajúca prostredníctvom: BC. Ladislav Smuda konateľ spoločnosti

kontakt: tel.: 0903797887

email: djlreal@realityke.sk , info@realityke.sk

bankové spojenie :  Československá obchodná banka , a.s

IBAN: SK40 7500 0000 0040 0505 2502

SWIFT: CEKOSKBX

 

 

 

 

Copyright © DJLReal s.r.o Košice | Webdesign: JP Design