Právne poradenstvo

Riziká spojené s kúpou , alebo predajom nehnuteľností sú pomerne vysoké, preto si treba dobre pripraviť právne náležitosti. DJL Real, s.r.o. úzko spolupracuje s niekoľkými právnikmi, ktorí pre našich klientov spracúvavajú právny servis. Medzi vybrané druhy zmlúv patria

  • KÚPNA ZMLUVA
  • ZMLUVA O PRENÁJME
  • BUDÚCA KÚPNEJ ZMLUVY
  • DAROVACIA ZMLUVA
  • VKLAD VLASTNÍCTVA DO KATASTRA 
  • PLNOMOCENSTVÁ NA ÚKONY SPOJENÉ S KÚPOU A PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
  • DOHODY A NÁVRHY PRI VECNOM BREMENE

 

 

Copyright © DJLReal s.r.o Košice | Webdesign: JP Design