Kontakty

DJLReal s.r.o.
Krmanova 1
040 01 Košice


IČO: 36785172
DIČ: 2022385684
IČ DPH: SK 2022385684

 

E-Mail: info@realityke.sk, djlreal@realityke.sk
Telefón pevná linka: 055/7205821
Mobil: 0903797887

 

Mapa

 

 

Identifikácie

spoločnosť: DJL Real, s.r.o.
adresa: Krmanova č. l, Košice 040 01
IČO: 36 785 172,
IČ DPH : SK 2022385684
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 19896/V

konajúca prostredníctvom: BC. Ladislav Smuda konateľ spoločnosti
kontakt: tel.: 0903797887
email: djlreal@realityke.sk , info@realityke.sk
bankové spojenie : Československá obchodná banka , a.s
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0505 2502
SWIFT: CEKOSKBX

 

Copyright © DJLReal s.r.o Košice | Webdesign: JP Design