Prefinancovanie

Ak máte za dverami exekútora a hrozí Vám dražba,neváhajte sa na nás obrátiť.

Spoločnosť DJL Real, s.r.o. ponúka vysporiadanie nehnuteľnosti a odbremenenie jej vlastníka od samotného zrealizovania dražby.Najčastejším a najúčinejším nástrojom , akým je možné zabrániť konkrétnej dražbe je vyplatenie zostatkovej hodnoty úveru v rátane ostatných poplatkov s úverom spojených v mene klienta na účet samotného záložného veriteľa.Po vyplatení zostatkovej istiny s príslušenstvom ako celkovej dlžnej sumy ponúkame klientovi možnosť opätovného prefinancovania nehnuteľnosti , ktorá bola predmetom nastávajúcej - hroziacej dražby. Riešime to formou využitia nebankovej pôžičky alebo inou  vhodnou formou,vyhovujúcou tak pre spoločnosť ako aj klienta.

 

 

Copyright © DJLReal s.r.o Košice | Webdesign: JP Design